Krav & Kvalitét

Vi på Sorelle Coffeestore ser det som vår uppgift att leverera kaffebönor med minimal miljöpåverkan. Vårt romerska rosteri Circi anno 1928 har en lång tradition av hänsynstagande till såväl djur och människor som miljön.

Vi ställer hårda krav på kaffeodlingarna; det ska råda demokrati i landet och personalen får inte diskrimineras och ska ha organisationsrätt. Givetvis får inte barnarbete förekomma. De utvalda bönorna odlas utan användning av varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. De innehåller inga genetiskt modifierade organismer. Faktum är att vi tycker att kaffet smakar ännu bättre så.

Cordiali saluti e ciao, Sorelle AB