Media

Artikel i Linnébladet, söndag 28 oktober 2007. Se artikel

Blog-inlägg, 31 mars 2008 på http://ninareview.blogspot.com/2008/03/koll-p-bnorna.html

Artikel i GP, tisdag 5 maj 2009. Se artikel